Toespraken in de Ekklesia

Toespraken van Huub Oosterhuis gehouden in de Ekklesia te Amsterdam.

Is God onzegbaar

Is God onzegbaar, onuitsprekelijk? Er is veel religieuze geheimtaal en
godsdienstig jargon dat die indruk wekt. God is een mysterie – áls hij
bestaat, dan aan gene zijde van alle talen.

Woord ten geleide

Het bijbelse geloofsverhaal toont, openbaart, verkondigt een god wiens hartstocht en visioen
het is dat mensen uit onderdrukking bevrijd worden, uit alle vormen van slavernij,
vervreemding, onderdrukking bevrijd.

Paasmorgen, Ekklesia

Wat is volbracht?
Ooit gehoord dat vier en twintig honderd jaar geleden in een smaldeel van het Midden-Oosten werd geschreven: ‘Hoor jij: Ik, de Naam – Ik zal, ik ben de god die jou uit het slavernijsysteem, het diensthuis van Egypte, heeft uitgeleid. 2015

Vlokken

Vlokken, ik ben al die elkaar ontmoetende, zich verenigende uit chaos vallende vlokken – zonder bodem om op neer te dalen.

Wat is een Ekklesia?

In de Griekse vertaling van de joodse bijbel, de Septuaginta, is het woord ‘ekklesia’ de weergave van het Hebreeuwse woord ‘qahal’, dat ‘bijeengeroepenen’ betekent.

‘Afwijzing van de Naam’

Ik, de Naam, ik ben de god die jou heb uitgeleid uit het land Egypte, het diensthuis. Het slavenhuis. Het slavernijsysteem. Uitgeleid uit de gangbare slavernij-ideologie en haar praktijken.

Samuël

Dan volgt het geboorteverhaal van Samuel: hij wordt uit een oude onvruchtbare schoot geboren zoals Izaäk – wordt aan Adonai gegeven –

Als Samuël oud is

Als Samuël oud is, stelt hij Saul aan: hij moet wel. Saul mislukt en moet wijken voor David.

Waar onze doden zijn

De taal is vol van dood. In duizenden uitdrukkingen, zinswendingen, verwijzingen,
beelden wordt de dood beseft en uitgesproken.

Welkom lieve mensen

Ik vertel u het bevrijdingsverhaal van het bijbelse Israël, dat model staat voor de bevrijding van deze stokoude wereld tot een nieuwe. U hoorde tot nu toe over uittocht en intocht in een goed wijd land.

Stilte nu.

Stilte nu.
Deze bijeenkomst moge ons geven kracht.
Dat wij niet wanhopen aan ooit vrede op aarde.

Aan de zuidas

Die wij denken
de ooit bedachte
die wij stotteren vrezen
bespotten twitteren

De moeder van Jezus

Een stevige, zelfbewuste vrouw is hier aan het woord. Een vrouw die weet hoe deze wereld bedoeld is, zou moeten zijn, en die de schepper van hemel en aarde kent van aangezicht tot aangezicht.

Allerzielen

Langzaam zie ik hen gaan
die ik nog bij mij had,
de bocht om van het pad.

Ingrijpende woorden

In sommige kerken en kapellen ligt een voorbedenboek. Daar schrijven zij die op zondag naar de kerk gaan de dagen en nachten van hun leven in, eigenhandig.

Wie is Mozes

En het geschiedde in die vele dagen, in die vele jaren: De koning van Egypte stierf.