Video’s

Huub over liefde en solidariteit, 2016.
Huub wordt geëerd met de duitse Predigtpreis in 2014.
Huub in gesprek met Annemiek Schrijver, 2016.
Over de dichtbundel Liefde met Stijn van der Loo, 2011.
Huub over het maken van een levenswerk, 2019.
Titus Brandsma lezing in 2017, Nijmegen.
Pinksterlezing in de Kloosterbibliotheek, 2014.
Huub leest voor uit Hier aanwezig, 2018.
Filmportret Arthur, koning van een nieuwe wereld, muziek Stijn van der Loo.
Bestel hier dit boek met CD.
Huub in het programma Mens, 1998.
Huub leest voor uit zijn gedicht ‘Groningen’, 2020
Huub over dichteres Henriette Roland Holst, 2020
Toespraak Huub in de Oostkerk, 8 mei, 2019.
Huub over kerst, 2019
Huub in gesprek met Elte Rauch over H.R. Holst