STEUN

DE STICHTING

Op vrijdag 7 februari 2014 werd aan Huub Oosterhuis officieel het Fonds aangeboden dat zijn naam draagt. Dit Fonds werd gepresenteerd tijdens een feestelijke bijeenkomst ter ere van zijn 80ste verjaardag.

Het fonds is ontwikkeld tot een stichting en heeft als doel bij te dragen aan de verspreiding en behartiging van zijn gedachtegoed en oeuvre. Daartoe ondersteunt de stichting ook maatschappelijke, literaire, culturele en levenbeschouwelijke projecten.

U kunt de stichting vrijblijvend steunen door te doneren via onderstaande knop

Totaal: € -
Doneren € -

Of door een bijdrage te storten op het rekeningnummer: NL35TRIO0197876498

ANBI-STATUS

Wij zijn wij zeer verheugd om mee te delen dat de stichting, die nu 6 jaar bestaat, van de Belastingdienst de zogenaamde Culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) heeft toegekend gekregen. Giften en erfstellingen ten gunste van het Stichting Huub Oosterhuis Fonds zijn vanaf nu vrijgesteld van schenk- en erfbelasting, en de stichting betaalt daarover geen belasting. Om die reden komen schenkingen, legaten en erfstellingen volledig ten goede aan de stichting. Maar niet alleen de stichting heeft profijt van uw schenking; ook de schenker geniet een aantal fiscale voordelen. Zie voor meer informatie de site van de Belastingdienst.

Wij danken u hartelijk voor uw steun!

Stichting Huub Oosterhuis Fonds
van Eeghenstraat 48h, 1071 GJ  Amsterdam
Kvk nummer: 60491299

Het Bestuur:

Kees Kok (voorzitter)
Irene van den Heuvel  (secretaris)
Ratna Kroneman (penningmeester)
Carola Oranje (bestuurslid)
 
 
 

Klik hier om de jaarverslagen van de stichting te bekijken.