home

Die ons adem geeft – zondag 12 november

Huub Oosterhuis en zijn Fonds

Op zijn 80ste verjaardag kreeg Huub Oosterhuis in De Nieuwe Liefde, te Amsterdam een eigen ‘Huub Oosterhuis Fonds’ aangeboden, inmiddels een Algemeen Nut Beogende (ANBI) Instelling met als doel â€˜het borgen en verder uitdragen en verspreiden van het gedachtegoed en complete oeuvre van Huub Oosterhuis in de breedste zin van het woord.’ 

Huub Oosterhuis, op 1 november 1933 geboren in Amsterdam, is een veelzijdig dichter, schrijver, denker en doener. Als dichter publiceert hij al sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw regelmatig bundels poëzie. Onlangs verschenen zijn verzamelde gedichten onder de titel Handgeschreven (Utrecht 2020). 

Sinds 1958 schrijft Huub Oosterhuis teksten en liederen voor een nieuwe Nederlandstalige liturgie. Vanaf 1965 is hij, aanvankelijk als priester en Jezuïet, na de breuk met de officiële rooms-katholieke kerk in 1970 als voorganger, verbonden aan de Ekklesia Amsterdam, voorheen Amsterdamse Studentenekklesia. Vanuit deze broedplaats is zijn liturgische werk verspreid over heel Nederland en Vlaanderen en heeft in vertaling ook zijn weg gevonden naar de Duits- en Engelstalige landen.

Huub Oosterhuis is altijd op zoek geweest naar ‘een huis waar alles woont’: plekken waar geleerd en gelezen, gevierd en gezongen kon worden, en nagedacht en gediscussieerd over de grote vragen van geloof, filosofie, taal, politiek en maatschappij. Hij richtte daartoe achtereenvolgens De Populier op, waaruit de Balie is voortgekomen, in 1990 De Rode Hoed, centrum voor religieuze cultuur, en in 2011 De Nieuwe Liefde

Huub Oosterhuis was onder andere ook initiatiefnemer van de School der Poëzie en van de voormalige VSB Poëzieprijs, en hoofdredacteur van achtereenvolgens de tijdschriften Werkschrift, Roodkoper en Nieuwe Liefde Magazine

Nieuws

‘De pracht van alle sterren’

Over een kerstlied van Huub Oosterhuis. In deze podcast bespreekt Kees Kok het kerstlied De pracht van alle sterren, dat Huub Oosterhuis dertig jaar geleden …