TOESPRAKEN

Pepergasthuiskerk

Is God onzegbaar, onuitsprekelijk? Er is veel religieuze geheimtaal en godsdienstig jargon dat die indruk wekt. God is een mysterie – áls hij bestaat, dan aan gene zijde van alle talen. 2018

Jij Komende –

Verberg uw Aangezicht niet voor mij,
Uw woorden, verzwijg ze mij niet,
Een vreemdeling ben ik op aarde – 2018

‘Ik moet, het is mijn roeping’

Er zijn mensen die van jongs af aan voelen, en in de loop der jaren steeds helderder weten, wat ze met hun leven moeten: dat ze een eigen weg hebben te gaan – iets als radar in hen zet ze op die weg, èn houdt ze op die weg. 2017

Liebe Freunde und Freundinnen

In meiner Jugend habe ich die deutsche Sprache gefürchtet und gehasst. Es war die Sprache des Feindes. Später las ich Hölderlin, Rilke, Thomas Mann, Paul Celan. Sie schrieben nicht die Sprache des Feindes. Manchmal, wenn ich sie las, vergaß ich die Zeit. 2017

Toespraken in de Ekklesia

Toespraken van Huub Oosterhuis gehouden in de Ekklesia te Amsterdam.

1000 Stemmen zingen

Toen de grote denkdichter Nietzsche zijn geduchte woorden ‘God is dood’ neerschreef, in 1882, bedoelde hij met ‘god’ het opperwezen van de Europese christelijke cultuur: de almachtige, alomtegenwoordige. 2014

Finalefeest van de SP

Veel mensen die in christelijke milieus zijn opgegroeid, valt het moeilijk om aan zichzelf te bekennen dat ‘het christelijk geloof’ hen niets meer zegt en volstrekt geen richting geeft aan hun vaak onvervulde en verwarde leven. 2006

Avondwake ter ere van Jan van Kilsdonk

De God van zijn jonge jaren was een koning.

Uitvaartdienst van Jan van Kilsdonk

Hij was de eerste en belangrijkste leermeester van mijn leven.

Deze geboren koning

Overdenking bij de uitvaart van Prins Claus.