Jij Komende –

30 oktober 2019

Verberg uw Aangezicht niet voor mij,
Uw woorden, verzwijg ze mij niet,
Een vreemdeling ben ik op aarde – 2018

Liebe Freunde und Freundinnen

In meiner Jugend habe ich die deutsche Sprache gefürchtet und gehasst. Es war die Sprache des Feindes. Später las ich Hölderlin, Rilke, Thomas Mann, Paul Celan. Sie schrieben nicht die Sprache des Feindes. Manchmal, wenn ich sie las, vergaß ich die Zeit. 2017

‘Ik moet, het is mijn roeping’

Er zijn mensen die van jongs af aan voelen, en in de loop der jaren steeds helderder weten, wat ze met hun leven moeten: dat ze een eigen weg hebben te gaan – iets als radar in hen zet ze op die weg, èn houdt ze op die weg. 2017

Paasmorgen, Ekklesia

Wat is volbracht?
Ooit gehoord dat vier en twintig honderd jaar geleden in een smaldeel van het Midden-Oosten werd geschreven: ‘Hoor jij: Ik, de Naam – Ik zal, ik ben de god die jou uit het slavernijsysteem, het diensthuis van Egypte, heeft uitgeleid. 2015

1000 Stemmen zingen

Toen de grote denkdichter Nietzsche zijn geduchte woorden ‘God is dood’ neerschreef, in 1882, bedoelde hij met ‘god’ het opperwezen van de Europese christelijke cultuur: de almachtige, alomtegenwoordige. 2014

Pepergasthuiskerk

Is God onzegbaar, onuitsprekelijk? Er is veel religieuze geheimtaal en godsdienstig jargon dat die indruk wekt. God is een mysterie – áls hij bestaat, dan aan gene zijde van alle talen. 2018

Finalefeest van de SP

Veel mensen die in christelijke milieus zijn opgegroeid, valt het moeilijk om aan zichzelf te bekennen dat ‘het christelijk geloof’ hen niets meer zegt en volstrekt geen richting geeft aan hun vaak onvervulde en verwarde leven. 2006