Ter nagedachtenis aan pater Jan van Kilsdonk

17 december 2019

In de nacht van 30 juni op 1 juli 2008 is in zijn slaap overleden pater Jan van Kilsdonk sj., 91 jaar oud.

De ‘Ode aan de lucht’ van Pablo Neruda

1973. De Populier in Amsterdam stroomt vol met Chileense vluchtelingen.

Mijn betere ik

Lieve vrienden, gij allen, weet u het nog, of niet meer, of nooit van gehoord?

Onbewijsbaar laatste ijkpunt

Wat zoekt u in deze dagen?

Tot vrijheid

zijn jullie geroepen. Misbruik die vrijheid niet

Pasen 2009

En het geschiedde, dat hij Petrus, Johannes en Jakobus meenam

Midzomerdienst, juli 2009

‘Toen de zon was ondergegaan, brachten allen hun zieken naar hem toe, met al hun kwalen,

Woord ons gegeven: God in ons midden

Toen hij de menigten zag,
ging hij opwaarts, de berg op,

Doopzondag

Gij peilt mijn hart, Gij doorgrondt mij.

Er was eens een rijk mens

16 december 2019

hij kleedde zich in purper en fijn linnen en alle dagen vierde hij schitterende feesten.