Vlokken

14 november 2019

Vlokken, ik ben al die elkaar ontmoetende, zich verenigende uit chaos vallende vlokken – zonder bodem om op neer te dalen.

Het bijbelse geloofsverhaal

Het bijbelse geloofsverhaal toont, openbaart, verkondigt een god wiens hartstocht en visioen
het is dat mensen uit onderdrukking bevrijd worden, uit alle vormen van slavernij,
vervreemding, onderdrukking bevrijd.

Is God onzegbaar

Is God onzegbaar, onuitsprekelijk? Er is veel religieuze geheimtaal en
godsdienstig jargon dat die indruk wekt. God is een mysterie – áls hij
bestaat, dan aan gene zijde van alle talen.

Paasmorgen, Ekklesia

30 oktober 2019

Wat is volbracht?
Ooit gehoord dat vier en twintig honderd jaar geleden in een smaldeel van het Midden-Oosten werd geschreven: ‘Hoor jij: Ik, de Naam – Ik zal, ik ben de god die jou uit het slavernijsysteem, het diensthuis van Egypte, heeft uitgeleid. 2015