ANTIQUARISCH

Vasten & opstaan
Werkboek voor liturgie, deel 1.
Messiaans verlangen
Werkboek voor liturgie, deel 2
Red hen die geen verweer hebben
Pamflet tot ethisch reveil van de theologie.
Licht
Een aantal oude en nieuwe teksten over licht.
Jij die mij ik maakt
Een boekje over het thema `Mijn betere ik´.
Kom bevrijden
150 gebeden, ter gelegenheid van de 75e verjaardag van Oosterhuis.
Requiem
Een lied op dood en leven.
Wie bestaat
Wie bestaat, nieuwe gedichten.
Halverwege
Ter gelegenheid van Huub´s 75e verjaardag, 75 psalmen.
Engelen en wij
Engelen duiken door de jaren veelvuldig op in het werk van Huub Oosterhuis.
In de woestijn
Het vierde deel van de reeks De vijf boeken van Mozes.
Deze geboren vreemdeling
Honderd preken, beschouwingen en brieven.
Een huis waar alles woont
Een huis waar alles woont: hier bundelt Oosterhuis zijn gedachten en krachten over wat hem bezielt: taal, poëzie, het socialisme, de bijbel.
De zevenmaster
Wie is de hoofdpersoon van dit kleine heldendicht?
Een maal zeventig
Bloemlezing ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van Huub Oosterhuis
Nooit meer niet
Nieuwe gedichten.
Op dood na leven
Dit boekje is een samenbundeling van een dertigtal van Huub Oosterhuis’ teksten over dood en leven.
Om liefde
Liederen over de liefde tussen mensen en tussen God en mens.
In het voorbijgaan
‘In het voorbijgaan’ , een verzameling teksten om te worden voorgedragen in de dienst.
God is ieder ogenblik nieuw
Gesprekken met Edward Schillebeekx
Van u is de toekomst – Kome wat komt
Van u is de toekomst – Kome wat komt.
Dan zal ik leven
Teksten voor uren alleen.
Gezongen liedboek
Liturgisch boek waarbij de lezing en uitleg van de bijbel centraal staat.
Geestverwant
Beschouwingen over God en Jezus.
Weg en omweg
Eigen keuze van de dichter uit zijn oeuvre tussen 1950-1995.
Hoe ver is de nacht
Teksten om te gebruiken, te zeggen en te zingen.
Uittocht en andere gedichten
Een keuze uit eerder verschenen bundels.
Mensen voor dag en dauw
Een vervolg in proza op ‘Bid om vrede’
Gedroomde god
Verzameling gedichtencycli uit 1983.
De onrust van de liefde
Keuze uit de vrije poëzie uit de periode 1983-1993.
Parcival
De legende van Parcival in dichtvorm.
50 psalmen
De eerste 50 psalmen.
Boek van mijn leven
Een keuze uit het eigen oeuvre in de serie Gewogen woorden.
Lied van de Eeuw
Uitgave verschenen ter gelegenheid van de uitvoering van Lied van de eeuw.
Het boek Genesis
Het Boek Genesis, vertaald en door aantekeningen voorzien door Huub Oosterhuis en Alex van Heusden.
En dit zijn de namen
Het tweede deel van de reeks De vijf boeken van Mozes.
Godweet komt het goed
Godweet komt het goed, een selectie van uitgeverij Rainbow.