Dan zal ik leven

Dan zal ik leven

Dan zal ik leven

Teksten voor uren alleen.

Gebeden. Psalmen en liederen.
Teksten uit de bijbel, bewerkt, opnieuw vertaald.
Woorden van hoop. Tegen de dood.

Ter overweging.
Om in stilte of hardop
gezegd te worden.
Over God en de zin van het leven. Voor zieke mensen. Voor mensen alleen.
Voor mensen in deze wereld nu.

Ik zal mijn mond niet houden
tegen U.

Omdat Hij het zijt
groter dan mijn hart
die mij hebt gezien
eer ik werd geboren.

Deze bundel bevat bijna zeventig teksten, die naar het oordeel van de auteur ‘voor uren alleen zijn’. Toch zal het merendeel van deze buitengewoon geslaagde teksten ook goed dienst kunnen doen in de protestants-christelijke en katholieke eredienst.

Bestel het boek hier tweedehands.

Uitgeverij: Ambo
Publicatiedatum: 1976
Pagina’s: 112
ISBN: 9789026303630