Hoe ver is de nacht

Hoe ver is de nacht

hoe ver

Teksten om te gebruiken, te zeggen en te zingen.

Gebeden en liederen. Bijbelse visioenen en psalmen, opnieuw vertaald of vrij bewerkt. Teksten om te gebruiken, te zeggen en te zingen, in stilte of hardop, in of buiten kerkelijk verband.

Lees hieronder de recensie van Biblion.

“De morgen komt, zegt de wachter/ maar nog is het nacht”, deze tekst van Jesaja wordt door de dichter Oosterhuis herhaald. We horen een zeer persoonlijke stem die tegelijk de stem is van een gemeenschap, het hoogste wat een dichter kan bereiken. Zijn woorden ontspringen aan de levenswoorden van de bijbel. Niet alleen vrij bewerkte fragmenten, ook vele andere hebben iets van een psalm, hoe modern van taal ook. Naast de blanke verzen komen rijmende voor die getoonzet zijn (melodie niet afgedrukt). In het gedeelte “Huis vol mensen” (deze aarde) zijn allerhande mensen vol liefde getekend, benoemd, opgedragen. Dit werk staat midden in de werkelijkheid en kent tegelijk de gloed van de mystiek. (Teksten van Eckhart en Johannes van het Kruis). In “Hoe ver is de nacht” kan men ontdekken dat “de morgen komt”. Een rijke bundel die dienen kan voor persoonlijk zowel als gemeentelijke viering daarvan.

(NBD|Biblion recensie, Inge Lievaart)

Bestel deze bundel hier.

Uitgever: Ambo
Pagina´s: 164
Publicatiedatum: 1974
ISBN: 9789026302626