Hierheen, Vrouwe Ademtocht – Pinkpod ’22

ALLES WACHT

Alles wacht op U vol hoop
alle levenden vragen U om voedsel.

Neemt Gij hun adem weg zij sterven
en zij vallen terug in het stof.

Zendt Gij uw geest, zij worden herschapen
Gij geeft de aarde een nieuw gezicht.

Tekst: Huub Oosterhuis Uit psalm 104
Muziek: Antoine Oomen

Gesproken Tekst ‘Levensadem’

HIERHEEN, VROUWE ADEMTOCHT

Hierheen Vrouwe Ademtocht
waar de trouwe zielen zijn
die geheel de Uwe zijn.
Dat wij nieuw geschapen worden
dat wij open velden zijn
voor de dauw van uw genade.

Paraclete, Troosteres
ons gegeven in Gods naam
van omhoog, een vonkenval
van nieuw leven, gloed van vlammen.
Als de wanhoop in ons woedt
zalven ons uw zachte handen.

Zevenmaal, staat zwart op wit,
heeft de Vader U beloofd,
zoete hand op doodmoe hoofd.
Alle dagen van de weken
onzer jaren, zevenmaal
klinkt Gij op uit onze kelen.

Koud mijn lende, zaai uw licht –
hartstocht, wek mijn hartstocht weer.
Vijand dwingt mijn lichaam neer.
Jij alleen kunt hem verjagen,
jij alleen mijn leidsvrouw zijn.
Jij ontvoert ons uit het kwade.

Nooit heb ik mijn God gezien
niet de vader niet de zoon.
Gij die beider geestkracht zijt,
doe mij in hun liefde wonen.
Dank dat Gij mij hebt bezocht,
Paraclete, Ademtocht.

Tekst: Huub Oosterhuis, muziek: Antoine Oomen
Naar de hymne ‘Veni creator spiritus’ (9e eeuws)