Deze geboren koning

17 december 2019

Overdenking bij de uitvaart van Prins Claus.

Bezield verband

Zijn we gelukkig? Dat vragen we niet aan elkaar, we vragen hoe is het met je?

Doopdienst, Juni 2007

‘Hij nam een kleine jongen bij de hand, daar stond hij, naast hem’.

Zo voelt de nieuwe wereld

De wereld, waar je ook komt, zindert van de mensen.

Koningen en profeten

In het vorige ekklesiaseizoen lazen wij de bijbelse verhalen over het koningschap in Israël,

De god van de geschiedenis

Toen ik daar zat, verweesd en zonder lied, aan Babels stromen.

Avond voor Kerstmis, 2007

‘Over zee met heel hun volk op schepen’ – daar, kijk, komen ze, over de wereldzeeën

Het visioen van een nieuwe aarde

Sinds enkele maanden proberen wij het verhaal over de ballingschap van Israël aan Babels stromen te lezen

Doopdienst, 2008

Zij was vier toen zij haar moeder verloor, dertien toen zij in Nederland kwam, zonder vader – die is vermist.

Avondwake ter ere van Jan van Kilsdonk

De God van zijn jonge jaren was een koning.