Een lege troon – Podcast

Podcast Een lege troon

Podcast ‘Een Lege troon’ – Het huis waar in 1942 de Wannsee-conferentie plaatsvond

EKKLESIA AMSTERDAM, Zondag 23 januari 2021
Samengesteld door Huub Oosterhuis

Teksten

Wees hier aanwezig (VL500, muziek Tom Löwenthal)
Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.
Dat ik U horen mag met hart en ziel.

Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Woord ons gegeven, God in ons midden,
toekomst van vrede, wees hier aanwezig.
Uw wil geschiede uw koninkrijk kome.
Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.

Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Dat wij niet leven, gevangen in leegte.
Dat wij niet vallen terug in het stof.
Zend uw geest, dat wij worden herschapen.

Wek uw kracht en kom ons bevrijden

Dat wij U horen, dat wij U leven.
Mensen voor mensen, alles voor allen,
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Korte inleiding

Die zegt God te zijn (VL202, muziek Antoine Oomen)
Die zegt god te zijn
laat hij te voorschijn komen,
wat hebben wij aan een naam alleen
laat hij opstaan dat wij hem zien.
Stem uit het vuur wolk in de verte
zijn niet genoeg
voor deze aarde van scherven en rook
waar ons geen leven gegund wordt.

Woorden en wonderen zijn er genoeg
en goden van goud en beloften
maar niet een god als een hand die bevrijdt
iemand die doet wat hij zegt.

Jij die zegt onze god te zijn
verborgen verblindend onmogelijk jij
wat houdt je af van de mensen –
kun jij de slagen verduren
die mensen verduren

kun jij de beker drinken
die wij moeten drinken

ga je met ons in de dood?

Verhaal – deel 1

Fragment uit pianosonate 12 van L. van Beethoven

Verhaal – deel 2

Deze wereld (VL860, muziek Bernard Huijbers)
Wat geen oog heeft gezien,
geen oor gewaagd te horen,
wat onze vaderen niet
durfden dromen, zijn wij
geworden: deze wereld.

Doden onbegraven,
één woestenij uw stad.
Opgejaagd, prijsgeschoten,
als klein wild afgeslacht
uw allerliefste mensen.

Door stormen van geweld
voortgejaagden zijn wij.
Aan molenstenen vast-
geklonken, als verdoemden,
zijn wij: deze wereld.

Citaat Abel Herzberg

Stilte nu. Voor u (Psalm 65 vrij, Antoine Oomen)
Stilte nu. Voor U.

Stilte zingen had ik U beloofd.
Hoor dan.

Hoor dan wie?
Mij – wie mij?

Die deze mens ben
Die hier neerligt
nietig schuld beladen
die wil opstaan
ander mens wil zijn
nieuw ik.
Stilte nu.

Gebed

Al spreek ik met tongen (VL934, muziek Antoine Oomen)

Al spreek ik met tongen
van engelen en mensen,
maar liefde heb ik niet:
ik ben schallend koper,
een rinkelende tamboerijn.

Al ben ik een profeet,
ziende het onzienlijke,
in alles ingewijd,
en is mijn geloof zo volkomen
dat ik de bergen verzet,
maar ik heb geen liefde,
ik ben niets.

En geef ik alles weg,
en laat mij martelen
als het moet,
heb ik geen liefde,
dan dient het tot niets.

Liefde is ruimte geven,
tijd laten, goedheid, geduld.
Liefde is niet kleinzielig,
jaloers, hebzuchtig.
Liefde laat zich niet gelden,
ijdel, grof, ongenaakbaar.
Wie liefheeft
is niet belust op zichzelf.

Liefde wordt niet verbitterd,
liefde vindt niets onvergeeflijk.
Onrecht maakt haar niet gelukkig,
waarheid maakt haar gelukkig.

Liefde houdt stand tegen alles:
telkens weer gelooft zij,
alles verdraagt zij,
altijd opnieuw vol hoop.
Nooit bezwijkt de liefde.

Profetenwoorden wel,
talen verstommen,
alle kennis is eindig –
ach, al wat wij weten is stukwerk
en onze visioenen: flarden licht.
Maar als het oneindige aanbreekt,
houdt al het eindige op.

Toen ik nog een klein kind was,
praatte ik zoals kinderen doen,
en ik dacht niet verder
dan kinderen doen.
Nu ik een man geworden ben,
heb ik dat achter mij gelaten.

Nu nog zien wij spiegelbeelden,
raadselachtig,
eenmaal staan wij oog in oog.

Nu nog weet ik niet de helft,
ooit, eenmaal, zal ik alles weten,
zoals Hij alles weet van mij.

Geloof en hoop en liefde
zullen blijven, alle drie,
maar de grootste is de liefde.

Verantwoording
Alle liederen en teksten zijn van Huub Oosterhuis, tenzij anders aangegeven. De verwijzingen VL betreffen paginanummers in ‘Verzameld Liedboek’ (2004). Van liederen of teksten die daar niet instaan, is het paginanummer opgenomen uit de verzamelbundel “Stilte zingen” (2018). De vrije vertalingen van Psalmen zijn gepubliceerd in “150 Psalmen vrij” (2011). De muziek is te vinden via i-Tunes, Spotify, of op CD via onze webwinkel (www.ekklesia-amsterdam.nl).