Wat is een Ekklesia?

15 november 2019

In de Griekse vertaling van de joodse bijbel, de Septuaginta, is het woord ‘ekklesia’ de weergave van het Hebreeuwse woord ‘qahal’, dat ‘bijeengeroepenen’ betekent.

Vlokken

14 november 2019

Vlokken, ik ben al die elkaar ontmoetende, zich verenigende uit chaos vallende vlokken – zonder bodem om op neer te dalen.

Het bijbelse geloofsverhaal

Het bijbelse geloofsverhaal toont, openbaart, verkondigt een god wiens hartstocht en visioen
het is dat mensen uit onderdrukking bevrijd worden, uit alle vormen van slavernij,
vervreemding, onderdrukking bevrijd.

Is God onzegbaar

Is God onzegbaar, onuitsprekelijk? Er is veel religieuze geheimtaal en
godsdienstig jargon dat die indruk wekt. God is een mysterie – áls hij
bestaat, dan aan gene zijde van alle talen.

Red hen die geen verweer hebben

Red hen die geen verweer hebben

Om liefde

Om liefde

De dag die komt

De dag die komt

Kom bevrijden

Kom bevrijden

Lukas

Lukas

Zien soms even

Zien soms even