Groningen/Grunnen

24 februari 2020

Schaf ‘Groningen/Grunnen’ aan en steun Groningers die getroffen zijn door de aardbevingen!

En dit zijn de namen

16 december 2019

Het tweede deel van de reeks De vijf boeken van Mozes.

Vriend voor het leven

10 december 2019

Een bloemlezing uitgegeven bij Lannoo.

Lied van de Eeuw

Uitgave verschenen ter gelegenheid van de uitvoering van Lied van de eeuw.

Hem achterna

Huub Oosterhuis over Jezus.

Boek van mijn leven

Een keuze uit het eigen oeuvre in de serie Gewogen woorden.

Het boek Genesis

3 december 2019

Het Boek Genesis, vertaald en door aantekeningen voorzien door Huub Oosterhuis en Alex van Heusden.

50 psalmen

De eerste 50 psalmen.

Trouw bezingen

Teksten bijeengezet voor een huwelijksviering.

Geestverwant

Beschouwingen over God en Jezus.