Deze website maakt gebruik van cookies.
Om het gebruiksgemak van onze website te verbeteren maakt de website van Huub Oosterhuis gebruik van Google Analytics. Google verzamelt gegevens, ook buiten de website van Huub Oosterhuis. Door gebruik te blijven maken van deze website geeft u hier toestemming voor.
Ik heb het
gelezen
geboren 1 november 1933

1946-1952   Gymnasium-a, Ignatiuscollege Amsterdam
1952   Intrede in de Orde der Jezuïeten
1952-1955   Noviciaat en studie retorica
1955-1958   Studie filosofie aan het Berchmanianum in Nijmegen
1958-1961   Studie Nederlandse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit van Groningen, Kandidaatsexamen, eerste publicatie van liturgische liederen
1960   Oprichting van de Amsterdamse Studentenekklesia (thans: Ekklesia Amsterdam) door Jan van Kilsdonk, vanaf het begin bij deze Ekklesia betrokken als tekstschrijver
1961-1965   Studie theologie aan de theologische faculteit, Canisianum, van de Jezuïeten in Maastricht
1964   Priesterwijding
1965   Benoeming tot rooms-katholiek studentenpastor in Amsterdam door de bisschop van Haarlem
1969   Woordvoerder van de Amsterdamse Studentenekklesia in het celibaatsconflict met het Vaticaan, ontslag uit de Orde der Jezuïeten
1970   De Ekklesia kiest voor een ‘vrije opstelling’, buiten verantwoordelijkheid van de rooms-katholieke bisschoppen, ontslagen als studentenpastor
1972   Oprichting van het cultureel centrum De Populier in Amsterdam (Nieuwe Herengracht 93), tevens trefcentrum van de Ekklesia, directeur tot aan de overgang van De Populier naar De Balie in 1981
1973   Oprichting van de theatergroep Poëzie Hardop
1980   Oprichting van Stichting Leerhuis & Liturgie (tot 2011), hoofdredacteur van het tijdschrift Werkschrift (tot 1995)
1990   Oprichting van De Rode Hoed, centrum voor cultuur, religie en politiek, directeur tot 1998
1994   Oprichting van de School der Poëzie
1995   Hoofdredacteur van Roodkoper, tijdschrift voor cultuur, religie en politiek (tot 2011)
1997   Project 'De hele bijbel gelezen en uitgelegd'; tot op heden zestig voorleesavonden in De Rode Hoed; vertaling van de boeken Genesis, Exodus, Numeri, Jozua, Lukasevangelie, samen met Alex van Heusden
2005   Initiatiefnemer Messiaans Beraad
2011   Initiatiefnemer De Nieuwe Liefde