Deze website maakt gebruik van cookies.
Om het gebruiksgemak van onze website te verbeteren maakt de website van Huub Oosterhuis gebruik van Google Analytics. Google verzamelt gegevens, ook buiten de website van Huub Oosterhuis. Door gebruik te blijven maken van deze website geeft u hier toestemming voor.
Ik heb het
gelezen

Beschouwingen en opstellen

1968   In het voorbijgaan - vertaald in het Frans, Duits, Engels, Spaans, Italiaans
1972   Zien soms even, fragmenten over God, 13e druk in 2001 - vertaald in het Duits
1975   Mensen voor dag en dauw - vertaald in het Duits
1979   Gaan waar geen weg is - vertaald in het Duits
1980   Twee of drie, voor en over ‘kritische gemeenten’
1981   Niets is onmogelijk
1982   God is ieder ogenblik nieuw, gesprek met Edward Schillebeeckx – in samenwerking met Piet Hoogeveen
1984   En ik zag: een nieuwe wereld - proeve van bijbelse prediking
1987   Hagepreken
1988   De dag die komt, van advent tot advent, teksten en uitleg
1988   Wat heet god - interviews
1990   Licht dat aanblijft, een gesprek met drs. Kees Kok
1995   Geestverwant, beschouwingen over God en Jezus
1995   En al mijn levensdagen stonden in uw boek, bloemlezing uit de bijbelse poëzie van de 20e eeuw
1996   Een huis waar alles woont
1996   Van U is de toekomst, kome wat komt - bloemlezing uit eigen werk
1999   In den beginne. Het boek Genesis, vertaald en van aantekeningen voorzien in samenwerking met Alex van Heusden
2000   Boek van mijn leven, columns over de bijbel
2001   En dit zijn de namen. Het boek Exodus, vertaald en van aantekeningen voorzien in samenwerking met Alex van Heusden
2002   Scheurkalender van de bijbel
2002   Claus. Deze geboren koning
2003   Een huis waar alles woont - herziene herdruk
2004   In de woestijn. Het boek Numeri, vertaald en van aantekeningen voorzien in samenwerking met Alex van Heusden
2004   Deze geboren vreemdeling. 100 preken - beschouwingen – brieven
2005   Godweet komt het goed
2007   Het evangelie van Lukas, vertaald en van aantekeningen voorzien in samenwerking met Alex van Heusden
2008    Jij die mij ik maakt. Essay geschreven in het kader van de Maand voor de Spiritualiteit
2011   Ik versta onder liefde. Verschenen bij de opening van De Nieuwe Liefde
2012   Red hen die geen verweer hebben. Geschreven ter gelegenheid van de Nacht van de Theologie